HİZMET İHRACATÇILARINA YEŞİL PASAPORT

*2022 yılı yeşil pasaport başvuruları, 2021 yılı Geçici Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesinin akabinde başlayacaktır.*

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin doların üzerinde olan  Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.


Söz konusu haktan yararlanabilmek için ilgili firmanın Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üye olması gerekmektedir. Üyelik ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olup;

Son 3 takvim yılı itibariyle (2019, 2020, 2021), yıllık ortalama ihracatı;
  • 500 Bin ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1, (Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
  • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2, (Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
  • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3, (Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
  • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4, (Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
  • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 (Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı)
yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Aşağıda yer alan belgeleri HİB / Evrak Kayıt'a kargo ile veya elden iletmenizin akabinde işlemleriniz başlayacaktır.

Yenibosna Merkez Mahallesi, Sanayi Caddesi No:3 34197 Bahçelievler / İstanbul

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

Belirtilen belgeleri aşağıdaki adrese elden veya kargo ile iletmenizin akabinde işlemleriniz başlayacaktır.

HİB/Evrak Kayıt, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Bahçelievler/İSTANBUL

1) Başvuru dilekçesi (Firmanızın kaşesi ve imza sirkülerinde belirtilen temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış)

Dilekçe

2) İmza Sirküleri aslı veya noter onaylı sureti,

3) YMM Tasdik Raporu,

Raporun Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen dispozisyona uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki link üzerinden raporun hazırlanmasını rica ederiz,
http://uyeler.hib.org.tr/ymm/

4) Fatura Tablosu,

Aşağıdaki ekte yer alan örnek fatura tablosunda belirtilen yönlendirmeler esas alınarak hazırlanmalıdır. Tablo, üzerinde YMM Mühür ve İmzası olan bir CD ile birlikte iletilebilir.
Kur çevirilerinde Gösterge Niteliğindeki Merkez Bankası Kurları esas alınmalıdır.
Fatura Tablosu
Hizmet Sektörleri Sınıflandırması

5) Son üç takvim yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi (YMM Mühür ve İmzalı)

6) YMM Faaliyet Belgesi,


7) YMM Tasdik Sözleşmesi.
 
SEKTÖRLERE ÖZEL İSTİSNALAR

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü:

Firma kara taşımacılığı yapıyorsa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan “Taşımacı Yetki Belgesi”nin YMM Mühür&İmzalı hali dosya ekine konulmalıdır.
Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri ile Türkiye üzerinden transit olarak yapılan taşımacılık işlerine ilişkin verilen hizmet, faturanın yurtiçi ya da yurtdışı müşteri adına düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın hizmet ihracatı olarak kabul edilir.
Firmanın Acente (Forwarder/Aracı) olması halinde; hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken acentenin elde ettiği hizmet gelirlerinden, fiili taşımayı yapan/ liman işletmecisi firması/firmaları tarafından verilen hizmet karşılığında ödenen tutar (KDV'den istisna taşıma giderleri) tenzil edilir ve kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak alınır.

Yolcu Taşımacılığı Sektörü ve Yük Taşımacılığı Sektörü:

Türkiye’de yerleşik seyahat acenteleri aracılığıyla yapılan satışlar hariç olmak üzere transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan işlemler hizmet ihracatı kapsamında yer almaktadır.

Havaalanı ve Deniz Limanları İşletmeciliği/Yer Hizmetleri Sektörü:

Türkiye ile yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapan firmalara ve Türkiye üzerinden transit olarak taşıma yapan firmalara verilen hizmetler, hizmet ihracatı kapsamında kabul edilir.

Gastronomi ve Konaklama Hizmetleri Sektörü:

Yurtiçi acenteye kesilen faturalar, gelen müşteri yabancı olsa dahi, ihracat olarak kabul edilmemektedir.

Ayrıntılı bilgi için;
yesilpasaport-hizmet@hib.org.tr

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197  Bahçelievler/İSTANBUL