Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri - Macaristan

02 Kasım 2022
“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on üçüncü etkinliği Macaristan için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Salih Zeki ÇAKIR’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söz konusu söyleşide Budapeşte Büyükelçisi Sayın C. Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU’nun açılış konuşmalarının ardından Budapeşte Ticaret Müşavirleri Sayın Meral ŞENGÜL ve Sayın Tahire Nur DURMUŞ tarafından hizmet sektörleri hakkında detaylı bilgiler içeren sunum gerçekleştirildi.

Söyleşi sonunda katılımcı firmalarımızdan gelen sorular cevaplanarak oturum tamamlandı.