Yazılım ve Bilişim HizmetleriYazılım ve Bilişim Hizmetleri

Yazılım ve bilişim sektörü, küresel çapta hızla büyüme gösteren genç ve dinamik bir sektördür. Sektör, eğitim ve yatırım için harcanan maliyetin çok üzerinde katma değer sağlamaktadır. Sektör, hammadde gerekmeksizin ve Türk sermayesi kullanarak üretim verimliliğini tesis etmenin bilinci ile hizmet ihracatına öncülük etmektedir. Bu açıdan yazılım ve bilişim sektörü, zaman ve mekân gözetmeksizin ülkeye katma değer ve istihdam sağlayan lokomotif bir sektördür.

Yazılım ve Bilişim Sektörü, 2017 yılı itibarıyla 1 milyar doları aşan ihracat hacmi ve genç nüfusu ile Türkiye’de eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi kamusal alanların yanı sıra ekonomi, bankacılık, iletişim, ulaşım, üretim de dâhil olmak üzere tüm sektörlere katkı sağlayan güçlü bir potansiyele sahiptir. Bugünün rekabet koşullarında var olabilmenin temel koşulu teknolojik gelişime ayak uydurmaktır.

Sektörü yarına taşıyacak çözümlerin kurumsallaşma noktasında birleştiği anlayış ile üyelerine destek veren Hizmet İhracatçıları Birliği, üretim potansiyelinin ihracata dönüştürülmesine yönelik belirlenen hedefler için, hizmet ihracat kalemlerinin artırılması, ürün ve proje geliştirilmesi ile sektörün tanıtımına yönelik, yurtiçinde ve yurtdışında kamu, özel sektör ve STK benzeri kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmaktadır.