ÜYELİK

Genel Sekreterliğimiz web sitesinde "ÜYELİK" sekmesinin içerisinde yer alan "ÜYELİK BAŞVURU FORMU" doldurulduktan sonra, işlem sonunda yazıcınızdan alacağınız
 
- "Üye Başvuru Formu ve Taahhütname’nin ıslak imzalı ve şirket kaşeli ASLI ile
- YMM veya SMMM tarafından onaylanmış Firmanızın cari yıldan önceki brüt satış tutarını gösterir Yazının ASLINI
 
Genel Sekreterliğimiz Üye İlişkileri Şubesi'ne elden ya da kargo/posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Hizmet İhracatçıları Birliği 2022 yılı giriş ve yıllık aidat bedeli:
 
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Giriş ve Yıllık aidatları ile İGE A.Ş. kesintileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ödemelerin firmanın üye olduğu ya da yıllık aidatını yatıracağı yıldan önceki brüt satış tutarına karşılık gelen bareme göre yapılması gerekmektedir.

Giriş aidatı firmaların ilk defa üye olurken ödedikleri tutar olup, Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacaktır.

Yıllık aidat üyeliği açık durumda olan firmalara her yıl 1 Ocak tarihinde tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar vadesi olan aidat tutarıdır. İlgili aidatın zamanında ödenememesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuku yapılmaktadır.

İGE A.Ş. kesintisi, 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7341 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyete geçen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne (İGE A.Ş.) aktarılmak üzere, oranları Ticaret Bakanlığınca belirlenen kesintidir.
 

Ciro Miktarı  Giriş ve Yıllık aidat tutarı  İGE için kesilecek aidat tutarı  Toplam Aidat tutarı 
0-9,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (5.004 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,25 Katı (1.251 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,25 Katı (6.255 TL)
10-29,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (10.008 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,5 Katı (2.502 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (12.510 TL)
30-59,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (15.012 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (5.004 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (20.016 TL)
60-99,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (20.016 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (7.506 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (27.522 TL)
100-499,99 Milyon TL   Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (25.020 TL Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı ( 10.008 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 7 Katı (35.028 TL)
500-999,99 Milyon TL   Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (25.020 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı  (15.012 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 8 Katı (40.032 TL)
1 Milyar TL ve üzeri Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (25.020 TL Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı  (20.016 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 9 Katı (45.036 TL)


Hizmet İhracatçıları Birliği Banka hesap bilgisi:Birlik/Hesap Adı Banka Şube Şube Kodu Hs. No. IBAN No.
Hizmet İhracatçıları Birliği  Vakıfbank Güneşli 00158007307029869 TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69                   Giriş aidatınızı/ yıllık aidatınızı IBAN numaralı hesabına havale/eft yoluyla ödeyebilirsiniz.
Firmanıza ait yıllık aidatınızı banka hesabımıza yatırmanız halinde Vergi Numaranız (gerçek kişiler için TC Kimlik No) ve Firma Unvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.
 


ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

1.BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME:


 • Sitemizden online olarak doldurulmaktadır.
 • Başvuru formu ve taahhütnamenin ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sunulması gerekmektedir.
 • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
2.TİCARET SİCİL GAZETESİ:


 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
 • Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)
 • Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)
3. VERGİ LEVHASI:


 • Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)
 
4. İMZA SİRKÜLERİ: 


 • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)
5.KURUMLAR VERGİ BEYANNAMESİ veya YERİNE GEÇEN BELGE:


 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: üyelik talebinde bulunulan yıldan bir yıl önceki yıla ait kurumlar vergi beyannamesi (Eğer Kurumlar Vergisi beyannamesi henüz çıkmadıysa Brüt satış tutarını gösterir Bir yazı veya Belge) her sayfası YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrakın ASLI,
 • Kuruluş tarihi üyelik talebinde bulunan yıl ile aynı olan firmalar için aşağıda belirtilen dilekçenin YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrak
 • Onayı yapan YMM veya SMMM’nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesinin fotokopi sureti
 


5.ÖDEME DEKONTU:


 • Ödeme ile ilgili bilgi maili tarafınıza ulaştıktan sonra yukarıda belirtilen baremlere göre ödeme yapıp ödeme dekontu uyelik@hib.org.tr adresine iletmeniz gerekmektedir.
Giriş aidatını ödeyen firmalar aynı yıl yıllık aidat ödemeyeceklerdir.

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:
 
1. Yeni üye olan firmalardan ayrıca yıllık aidat tahsil edilmeyecektir.
2. Daha önce Hizmet İhracatçıları Birliği'ne üyeliği bulunup istifa etmiş olan firmaların yeniden üye olmak istemesi durumunda,
 • Tekrar üye olmak istediğini belirtir firma kaşe ve imzası ile hazırlanmış Dilekçe ASLI
 • Hizmet İhracatçıları Birliği Üyelik Taahhütnamesinin firma kaşe ve imzası ile hazırlanmış ASLI
 • YMM veya SMMM tarafından onaylı (her sayfası mühürlü ve imzalı olmalı) firmanın cari yıldan önceki yıl brüt satış tutarını gösterir belge ASLI (Kurumlar Vergisi beyannamesi, Geçici vergi beyannamesi, brüt satış tutarını gösterir yazı Vb.)
 • Onayı yapan YMM veya SMMM’nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesi fotokopileri
Yeni üye olacak firmaların üye bilgi yazısı alabilmesi için ilgili firmanın ihracatçı olduğunu belirten YMM veya SMMM imzalı-kaşeli yazı ile ekinde ihracat faturasını ibraz etmeleri gerekmektedir.


HİB Genel Sekreterliği Üye İlişkileri Şubesi iletişim kişileri:
Genel e-posta: uyelik@hib.org.tr
Burcu TEKİN      +90 (212) 454 07 08    burcu.tekin@hib.org.tr
Halid DEMİRCİ  +90 (212) 454 09 17    halid.demirci@hib.org.tr     

BAŞVURU FORMU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ