ÜYELİK

Üyelik Şartları ve Bilgilendirme:
 
Hizmet İhracatçıları Birliğine Hizmet İhracatı yapan veya yapmayı planlayan Kurum ve Kuruluşlar üye olabilmektedir.
 
Üyelik Başvurusu Online olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki linkten başvuru sürecini başlatabilirsiniz.BAŞVURU FORMU VE DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZHizmet İhracatçıları Birliği 2022 yılı giriş ve yıllık aidat bedeli:
 
Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Giriş ve Yıllık aidatları ile İGE A.Ş. kesintileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ödemelerin firmanın üye olduğu ya da yıllık aidatını yatıracağı yıldan önceki brüt satış tutarına karşılık gelen bareme göre yapılması gerekmektedir.

Giriş aidatı firmaların ilk defa üye olurken ödedikleri tutar olup, Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacaktır.

Yıllık aidat üyeliği açık durumda olan firmalara her yıl 1 Ocak tarihinde tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar vadesi olan aidat tutarıdır. İlgili aidatın zamanında ödenememesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuku yapılmaktadır.

İGE A.Ş. kesintisi, 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7341 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyete geçen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'ne (İGE A.Ş.) aktarılmak üzere, oranları Ticaret Bakanlığınca belirlenen kesintidir. 
Ciro Miktarı  Giriş ve Yıllık aidat tutarı  İGE için kesilecek aidat tutarı  Toplam Aidat tutarı 
0-9,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (6.471 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,25 Katı (1.617,75 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,25 Katı (8.088,75 TL)
10-29,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (12.942 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,5 Katı (3.235,50 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (16.177,50 TL)
30-59,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (19.413 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (6.471 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (25.884 TL)
60-99,99 Milyon TL  Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (25.884 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (9.706,50 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (35.590,50 TL)
100-499,99 Milyon TL   Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (32.355 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (12.942 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 7 Katı (45.297 TL)
500-999,99 Milyon TL   Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (32.355 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı  (19.413 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 8 Katı (51.768 TL)
1 Milyar TL ve üzeri Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5 Katı (32.355 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı  (25.884 TL) Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 9 Katı (58.239 TL)


Hizmet İhracatçıları Birliği Banka hesap bilgisi:

 
Birlik/Hesap Adı Banka Şube Şube Kodu Hs. No. IBAN No.
Hizmet İhracatçıları Birliği  Vakıfbank Güneşli 00158007307029869 TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69                   Giriş aidatınızı/ yıllık aidatınızı IBAN numaralı hesabına havale/eft yoluyla ödeyebilirsiniz.
Firmanıza ait yıllık aidatınızı banka hesabımıza yatırmanız halinde Vergi Numaranız (gerçek kişiler için TC Kimlik No) ve Firma Unvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.
 


ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER1.BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME:
 • Başvuru formu ve taahhütname Online olarak başlattığınız süre zarfında tarafınıza iletilecektir.
 • Başvuru formu ve taahhütname ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır. Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sırasında Belgelerin Elektronik İmza ile imzalanması talep edilebilir. Bu durumda Başvuru formu ve taahhütnamenin Aslının Genel Sekreterliğimize iletilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru formu ve taahhütname sisteme kaşeli imza olarak yüklenmeli ve Elektronik imza yapan kişi/kişiler ile ıslak imza yapan kişi/kişiler aynı olmalıdır.


2.TİCARET SİCİL GAZETESİ:
 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)
 • Esnaf ve Sanatkârlar İçin: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)
 • Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin: Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI:
 • Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı (Fotokopi)

 
4. İMZA SİRKÜLERİ: 
 • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi (Fotokopi)

5.KURUMLAR VERGİ BEYANNAMESİ veya YERİNE GEÇEN BELGE:
 • İnteraktif Vergi Dairesinden alınmış doğrulamalı Bilanço, Gelir, İşletme Hesap Özeti belgesi ( ivd.gib.gov.tr )
 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin: üyelik talebinde bulunulan yıldan bir yıl önceki yıla ait kurumlar vergi beyannamesi (Eğer Kurumlar Vergisi beyannamesi henüz çıkmadıysa Brüt satış tutarını gösterir Bir yazı veya Belge) her sayfası YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrakın ASLI,
 • Kuruluş tarihi üyelik talebinde bulunan yıl ile aynı olan firmalar için aşağıda belirtilen dilekçenin YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrak
 • Onayı yapan YMM veya SMMM’nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesinin fotokopi sureti
 
 HİB Genel Sekreterliği Üye İlişkileri Şubesi iletişim kişileri:
 
Genel  e-posta: uyelik@hib.org.tr
Gülgün Burcu ÖZTÜRK      +90 (212) 454 07 03    burcu.ozturk@hib.org.tr
Halid DEMİRCİ  +90 (212) 454 09 17    halid.demirci@hib.org.tr     
 

 


BAŞVURU FORMU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ