Hizmet İhracatına Yönelik Sektörler

Hizmet sektörünün ilk ve tek İhracatçı Birliği olan HİB, günümüzde toplam 50 milyar ABD Dolarına yaklaşan hizmet ihracatımızın da temsilcisi konumundadır.

Ülkemiz hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini hedefleyen HİB Yönetim Kurulu’nda aşağıda belirtilen hizmet sektörlerinin temsilcileri yer almaktadır:
  1. Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri
  2. Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri
  3. Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri
  4. Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
  5. Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler
  6. Yazılım ve Bilişim Hizmetleri
  7. Sağlık Hizmetleri
  8. Eğlence ve Kültür Hizmetleri
  9. Eğitim Hizmetleri
  10. Diğer İş Hizmetleri (Perakende, Gastronomi, Danışmanlık vb.)