Sağlık Turizmi HİSER Projesi Pazar Analiz Yöntemleri ve Metodolojisi Eğitimi

28 Haziran 2021
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen Sağlık Turizmi HİSER Projesi kapsamında, küme üyesi firmalarımızın katılım gösterdikleri Pazar Analiz Yöntemleri ve Metodolojisi Eğitimi 28-29 Haziran 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Eğitimde; hedef pazarlarda büyüme analizleri, çevre ve rakip analizleri, marka ve pazarlama iletişim planı hazırlanması gibi birçok alt başlıkta doğru Pazar analizi gerçekleştirmenin unsurları anlatıldı.