Sağlık Turizmi HİSER Projesi Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi

23 Mart 2021
Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Sağlık Turizmi HİSER Projesi kapsamında küme üyesi firmalarımıza, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile verilen eğitimlerimizin ikincisi; Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi, 14 küme üyesi firmamızın katılımı ile 23-24 Mart 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Eğitimde; kurumsal stratejilerin geliştirilmesi için gerekli olan tüm adımlar anlatılırken; vizyon, misyon ve performans yönetimine dair kavramlar detaylı bir şekilde irdelendi.