Hizmet ihracatı verileri (Ocak-Aralık 2020) açıklandı

15 Şubat 2021
2020 yılında yaşanan pandemi süreci, insan hareketliliğine ve seyahat kısıtlarına son derece duyarlı olan hizmet sektörlerini yoğun bir biçimde etkilemiş olup, Turizm ve Taşımacılık gibi hizmet ihracatımızın başat sektörlerinde yaşanan olumsuzluklar neticesinde; 2020 yılında ülkemiz hizmet ihracatı, bir önceki yıla göre yaklaşık % 45 azalışla 34,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, pandemi kaynaklı elverişsiz konjonktüre rağmen bu dönemde yaklaşık 10 milyar ABD doları hizmet ticareti fazlası elde edilerek ülkemiz ekonomisine yine ciddi bir katkı sağlanmıştır.

Türkiye’nin milli gelirinin yüzde 60’ından fazlasını oluşturan hizmet sektörü, ihracat ve istihdama önemli katkılar sunmanın yanı sıra, imalat sanayinin ve küresel değer zincirlerinin de önemli bir bileşenidir. Bu yönüyle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan stratejik bir sektör konumunda olan hizmet sektörü ihracatının, pandeminin olumsuz etkilerinin azalmasına paralel olarak, önümüzdeki dönemde de ağırlığını koruması beklenmektedir.