Yazılım ve Bilişim Sektörleri Gerçek Gücünü Ortaya Koyuyor!

27 Kasım 2020
Bizler, ülkemizin sahip olduğu ekonomik hedeflere ulaşabilmesindeki en önemli destekçilerden biri durumundayız. 
Özellikle kriz dönemindeki Hizmet Sektörleri’nin faaliyetleri, ülkemizi ve tüm vatandaşlarımızı olumlu etkilemektedir.

 
HİB olarak, siz değerli çalışma arkadaşımızın emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alamadığının ve bu konu hakkında somut adımlar atılması gerektiği inancındayız. Hep beraber çok daha verimli ve kazançlı işlere imza atabilmemiz için sizin katkılarınıza ihtiyaç duymaktayız.
HİB tarafından hazırlanan anketler ve yapılacak aramalar neticesinde hem Yazılım ve Bilişim sektörü hem de sektörün yarattığı katma değerin gerçek hacmini göreceğiz. 
Elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda; stratejiler planlayacağız, teşvik destek programları hazırlayacağız ve çok daha başarılı bir dönemin kapılarını açacağız.

 
HİB üyesi olsun veya olmasın, Yazılım ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren tüm firmaların görüşlerini önemsiyoruz ve sizleri çalışmaya katılmaya davet ediyoruz. 
 
Çalışmaya katılmak isteyen firmalar arastirma@hib.org.tr adresi üzerinden bizlerle iletişime geçerek ankete katılmak istediklerine dair e-mail bildirimi yaptıkları takdirde, ankete katılım için yönlendirme yapılacaktır.
 
Sizleri bu proje için maksimum katılıma davet ediyor, herbir firmamızın bu başarıda çok önemli olduğuna inancımızla değerli katkılarınızı bekliyoruz.