Sağlık Turizmi Kümelenmesi HİSER Projesi İhtiyaç Analizi Final Raporu Sunumu ve Değerlendirme Toplantısı

08 Ekim 2020
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Birliğimiz organizasyonu ile yürütülen Sağlık Turizmi Kümelenmesi HİSER Projesi’nin İhtiyaç Analizi sürecinin son aşaması kapsamında ‘Final Raporu Sunumu ve Değerlendirme Toplantısı’ 08 Ekim 2020 tarihinde, Sağlık Komitesi Başkanımız, Komite Üyelerimiz ve küme üyesi firmalarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.
 
Toplantıda Haziran ayının başından bugüne dek yürütülmüş olan ihtiyaç analizi sürecinin çıktılarına paralel olarak tasarlanan yol haritası, aksiyon planları ve olası hedef pazarlar başlıklarında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.