Sağlık Turizmi Kümelenmesi HİSER Projesi/Hedef ve Strateji Çalıştayı

27 Temmuz 2020
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Birliğimiz organizasyonu ile yürütülen Sağlık Turizmi Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında ‘Hedef ve Strateji Çalıştayı’ 27-28 Temmuz 2020 tarihlerinde, Sağlık Komitesi Başkanımız, Komite Üyelerimiz ve küme üyesi firmalarımızın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.
 
Çalıştay’ da sektörün önde gelen firmalarının temsilcileri Türkiye’nin sağlık turizminde aksiyon planlarının oluşturulması, gelişim alanlarının belirlenmesi ve hedef pazarlarının seçilmesi konularında fikirlerini paylaştı ve bu doğrultuda ülkemizin stratejik yol haritasının çizilmesi için önemli adımlar atıldı.