Pandemi Süreci Değerlendirme Anketi

02 Temmuz 2020Sayın Üyemiz

Birliğimiz ile  ilgili bakanlıklarımız nezdinde, sektörümüzün Covid-19 salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıların çözümü ve mağduriyetlerin azaltılması amacıyla çeşitli girişimler yürütmektedir. Bu girişimlerimizle devletimiz tarafından uygulamaya konan çeşitli destek imkanlarından sektörümüzün de faydalanabilmesi amaçlanmaktadır. Birliğimiz tarafından resmi makamlar nezdinde sürdürülen girişimler kapsamında, bu süreçte yaşanan maddi kayıpların ve sıkıntıların somut verilerle açıklanabilecek şekilde raporlanmasını sağlayacak araştırmamıza katılımınız önem taşımaktadır.

Aşağıda verilen linkde yer alan bahse konu anketin çalışmalarımızda kullanılmak üzere Yük Taşımacılığı ve Lojistik sektöründe yer alan üye firmalarımızca doldurulması beklenmektedir.

 
https://form.jotform.com/201734215880957