Turquality Destek Programı'nda değişiklik hk.

20 Mayıs 2020 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından 2015 yılında yürürlüğe koyulan mülga 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar" ile ülkemiz açısından son derece önemli olan ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz hizmet sektörlerinin uluslararası alandaki markalaşma faaliyetleri “TURQUALITY® Programı” kapsamında desteklenmeye başlamıştır.
 
Başarı ile sürdürülmeye devam edilen uygulama döneminde gerek sektörden alınan dönüşler gerekse Ticaret Bakanlığı değerlendirmeleri çerçevesinde anılan Karar’da bir takım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir.
 
Bu çerçevede, ana ekseninde TURQUALITY® Destek Programındaki markalar açısından “hedef pazar” esasına dayalı destekleme modeli yer alan “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2564)” 20.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Buna göre; destek kapsamındaki markalarının yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5 yıl süre ile desteklenmesi; kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik desteklerden ise hedef pazarlardan bağımsız olarak destek programına girdikleri tarihten sonraki ilk 5 yıl süresince faydalanabilmeleri mümkün olacaktır.
 
 
Ek:
1) 2564 sayılı Karar