COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

03 Nisan 2020
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Yayınlandı
 
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan program, COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlamayı ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedeflemektedir.

Program öncelikleri;
• Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
• Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,
• Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi" olarak belirlenmiştir.
Bu sıralananlarla sınırlı olmamakla birlikte anılan öncelikler kapsamında öngörülen bazı müdahale alanları şu şekildedir:
-COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
-Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve teknolojilerin geliştirilmesi
-Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik hizmet ve organizasyonların geliştirilerek kullanıma sunulması
-Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi
-Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi
-Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
-Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi
-Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin sağlanması


Toplam bütçesi 51.000.000 TL olan programın azami destek oranı Kâr Amacı Gütmeyen Kurum / Kuruluşlar için %100, Kâr Amacı Güden İşletmeler için %50 'dir.


Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisi şirketleri de ilk defa bu çağrıda kar amacı gütmeyen kuruluş olarak belirlenmiş ve projeleri %100 oranında desteklenebilecektir.
Projelerin uygulama süresi 1-3 ay olarak belirlenmiştir.


Son başvuru tarihi 30 Nisan 2020 olmakla birlikte gelen başvurular bu tarih beklenmeden yaklaşık 3 iş günü içinde değerlendirilerek projenin başlatılması sağlanacaktır.


Program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.