Destek Yönetim Sistemi (DYS) Süre Uzatımı Hk.

31 Mart 2020
Sayın Üyemiz,
 
İlgi: 09.03.2020 tarih ve 5383 sayılı yazımız.
 
İlgi’de kayıtlı yazımızla, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği, geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği ilgi’de kayıtlı yazımızla bildirilmişti.
 
Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerde yer alan “Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık yetkilidir.” Hükmü çerçevesinde, mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasında yapılacak yeni başvurular (Proje, heyet, yurtdışı birim, ön onay, kapsama alınma, ön onaya bağlı olmayan destek ödeme başvuruları vb.) DYS üzerinden yapılabileceği gibi, DYS öncesindeki başvuru usullerine (KEP vb.) göre de yapılabilecektir.
Diğer taraftan, firmalarımızın yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri de aksamadan devam ettirilecektir.