Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri HİSER Projesi Başvurusu

30 Eylül 2020Sayın Üyemiz,
 
Birliğimiz tarafından Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü Yurtdışı Tanıtım Kümesi HİSER Projesi başlatılmıştır.

Söz konusu proje kapsamında birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak belirli sayıda firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelerek ülkemizdeki lojistik sektörüne yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerinin tamamı öncelikle proje katılımcısı kuruluşlar tarafından karşılanacak olup, faaliyet bitiminin ardından, HİB tarafından Ticaret Bakanlığı'na destek başvurusu yapılacak ve destek ödemesi talep edilecektir. Birliğimiz tarafından, Bakanlık onayı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet giderlerinin %75’e kadar olan oranda destek alındıktan sonra, ilgili tutarlar katılımcılara aktarılacaktır.

Projeye dahil olunduktan sonra katılımcıların zorunlu olarak katılması gereken maliyetler, ihtiyaç analizi (firma ve küme bazında) ve en az bir eğitim faaliyeti bedelidir. Katılım sağlanan yurtdışı/yurtiçi pazarlama faaliyetlerinin bedelleri sadece ilgili faaliyete katılım sağlayan kuruluşlardan talep edilecektir.

Söz konusu projede yer almak isteyen firmalar tarafından ekte yer alan başvuru formlarının (Ek-22 C HİSER Katılımcı Talep Yazısı, Ek 22-B HİSER Yararlanıcı Bilgi Formu, Taahhütname ve Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri sektöründe faaliyet gösterildiğini ispat eden nitelikte Ticaret Sicil Gazetesi veya Faaliyet Belgesi vb. bir belge) hazırlanarak temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanması/kaşelenmesi ve ilgili evrak asıllarının firma imza sirkülerinin bir örneği ile birlikte aşağıda bilgileri yer alan Birliğimiz adresine 
30 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler:


Adres:
Hizmet İhracatçıları Birliği / Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 1. kat Hizmet Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi 34197 Yenibosna / İstanbul


Ayrıntılı Bilgi İçin:
İlgili Kişi: Ebru KIYIKCI
Telefon: 0212 454 08 19
E-posta: ebru.kiyikci@immib.org.tr