YAZILIM VE BİLİŞİM İHRACATI STRATEJİ ÇALIŞTAYI (20 KASIM 2018)

20 Kasım 2018Bakanlıklardan, STK’lardan, derneklerden, üniversitelerden ve firmalardan olmak üzere 90 kişilik katılım ile gerçekleştirilmiştir.

Tanıtım ve markalaşma, mevzuat, devlet destekleri ve teşvikler, AR-GE’nin ticarileştirilmesi ve ürünleştirme, ihracatın finansmanı ve ihracatçılar birliği yapılanması olmak üzere toplam 6 başlıkta ele alınan ve 10 masada görüşülen etkinliğimizde, sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar tespit edilmiş ve her başlık için çözüm önerileri sunulmuştur.