Destek Yönetim Sistemi

01 Mart 2020İhracata yönelik devlet destekleri başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını sağlayan ve 6 ana / 100 alt modülden oluşan Destek Yönetim Sizstemi (DYS) devreye alınmış, yararlanıcıların (şirketler, işbirliği kuruluşları) sisteme kayıt işlemleri başlatılmıştır.


EK:
DYS EĞİTİM SUNUMU DYS YARARLANICI TANIMLAMA SIKÇA SORULAN SORULAR