SAĞLIK HİZMETLERİ İHRACATI ÇALIŞTAYI (22 EKİM 2018)

22 Ekim 2018Çalıştaya 39 kamu kuruluşu, 6 üniversite, 23 sivil toplum kuruluşu ve dernek, 103 firma davet edilmiş olup, sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getiren bu önemli organizasyona toplam 52 kurumdan 76 yetkili katılım sağlamıştır. Bu yetkililerden 7’si kamu kuruluşlarından, 4’ü üniversitelerden, 7’si sivil toplum kuruluşları ve derneklerden, 56’sı ise firmalardan oluşmaktadır.