Yazılım ve Bilişim Sektörleri HİSER Projesi

06 Ocak 2020
Birliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından, yazılım ve bilişim hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Yurt Dışı Pazarlama Kümesi HİSER Projesi başlatılmıştır. 
 
Söz konusu proje kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak belirli sayıda firmanın, ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelerek sektör ihracatının arttırılmasına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerinin tamamı öncelikle proje katılımcısı firmalar tarafından karşılanacak olup faaliyet bitiminin ardından, HİB tarafından Ticaret Bakanlığı'na destek başvurusu yapılacak ve destek ödemesi talep edilecektir. Bakanlık onayı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet giderlerinin %75’e kadar olan oranında destek alındıktan sonra, Birliğimiz tarafından ilgili tutarlar katılımcılara aktarılacaktır.
 
Projeye dahil olunduktan sonra katılımcıların zorunlu olarak katılması gereken maliyetler; firma başına ihtiyaç analizi, en az bir eğitim faaliyeti ve HİB bünyesinde istihdam edilecek personel bedelidir. İhtiyaç analizi ve eğitim aşamalarından sonra katılım sağlanacak yurtdışı/yurtiçi pazarlama faaliyetlerinin bedelleri, sadece ilgili faaliyete katılım sağlayan firmalardan ayrıca talep edilecektir.
 
Söz konusu projede yer almak isteyen firmaların; ekte yer alan başvuru formlarını doldurulması, firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanması ve kaşelenmesi, ilgili evrak asıllarının firma imza sirkülerinin bir örneği ile birlikte en geç 7 Şubat 2020 tarihine kadar aşağıda yer alan Birliğimiz adresine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
 
Ekler ve İstenen Belgeler:
  1. Ek 22-C HİSER Katılımcı Talep Yazısı (Islak imzalı-kaşeli aslı iletilecektir.)
  2. Ek 22-B HİSER Yararlanıcı Bilgi Formu (Excel formatında e-posta ile iletilecektir.)
  3. Taahhütname (Islak imzalı-kaşeli aslı iletilecektir.)
  4. HİSER Desteği Hakkında Bilgi Sunumu
  5. Firmanın Proje Konusu Sektörde Faaliyet Gösterdiğini İspat Eder Nitelikte Belge Örneği (Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi, Resmi Bir Kurum Onaylı Proje Dokümanı vb.) 
  6. Firma İmza Sirküleri Örneği 
 
 
Adres:
Hizmet İhracatçıları Birliği
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 1. Kat Hizmet Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi 34197 Yenisbosna - Bahçelievler / İstanbul

Ayrıntılı Bilgi:
Merve TAŞDEMİR
E-posta: merve.tasdemir@immib.org.tr 
Telefon: 0212 454 0089