Eğitim Hizmetleri HİSER Projesi Başvurusu

25 Şubat 2020Birliğimiz tarafından eğitim hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren üniversite ve kuruluşların yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve ihracatlarını geliştirmek amacıyla Eğitim Hizmetleri Sektörü Yurtdışı Tanıtım Kümesi HİSER Projesi başlatılmıştır.
 
Söz konusu proje kapsamında birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak belirli sayıda üniversite ve kuruluşun ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya gelerek ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje faaliyetlerine ilişkin maliyetlerinin tamamı öncelikle proje katılımcısı kuruluşlar tarafından karşılanacak olup, faaliyet bitiminin ardından, HİB tarafından Ticaret Bakanlığı'na destek başvurusu yapılacak ve destek ödemesi talep edilecektir. Birliğimiz tarafından, Bakanlık onayı çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet giderlerinin %75’e kadar olan oranda destek alındıktan sonra, ilgili tutarlar katılımcılara aktarılacaktır.
 
Projeye dahil olunduktan sonra katılımcıların zorunlu olarak katılması gereken maliyetler, ihtiyaç analizi (firma ve küme bazında) ve en az bir eğitim faaliyeti bedelidir. Katılım sağlanan yurtdışı/yurtiçi pazarlama faaliyetlerinin bedelleri sadece ilgili faaliyete katılım sağlayan kuruluşlardan talep edilecektir.
 
Söz konusu projede yer almak isteyen üniversiteler tarafından ekte yer alan başvuru formlarının (Ek-22 C HİSER Katılımcı Talep Yazısı, Ek 22-B HİSER Yararlanıcı Bilgi Formu, Taahhütname ve eğitim hizmetleri sektöründe faaliyet gösterildiğini ispat eden nitelikte Ticaret Sicil Gazetesi veya Faaliyet Belgesi v.b. bir belge) hazırlanarak temsil ve ilzama yetkili kişi ya da kişilerce imzalanması/kaşelenmesi ve ilgili evrak asıllarının Üniversite imza sirkülerinin bir örneği ile birlikte aşağıda bilgileri yer alan Birliğimiz adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 Ekler:
  1. Ek-22 C HİSER Katılımcı Talep Yazısı (Islak imzalı-kaşeli aslı)
  2. Ek 22-B HİSER Yararlanıcı Bilgi Formu
  3. Taahhütname (Islak imzalı-kaşeli aslı)
  4. HİSER Projesi Bilgi Notu  

Adres:
Hizmet İhracatçıları Birliği / Dış Ticaret Kompleksi A-Blok 1. kat Hizmet Sektör Şubesi
Çobançeşme Mevki Sanayi Caddesi 34197 Yenisbosna / İstanbul
 
Ayrıntılı Bilgi İçin:
İlgili Kişi: Bulut ŞAHAN
Telefon: 0212 454 0979
E-posta: bulut.sahan@immib.org.tr