Firma & Uluslararası Öğrenci İş Birliği Projesi Başvurusu

01 Temmuz 2019
Bilindiği üzere ülkemiz, dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Türk üniversiteleri olarak 2023 yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla üniversitelerimiz ve çatı örgütü niteliğindeki meslek kuruluşlarımız el birliği içerisinde yoğun bir çalışma yürütmektedir.
 
İhracatımızın 2023 yılı için belirlenen hedeflere ulaşması ülkemizin en önemli ve potansiyel ekonomik hedeflerinden bir tanesidir. İhracatta bu seviyeye ulaşmak için ise yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaparak, etkin girişimlerde bulunmak suretiyle kendi sektörüyle ilgili ihtiyaçların tespit edilmesi ve çözüm üretilmesiyle mümkündür.
 
Ülkemizdeki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilerimiz ihracat yapan iş insanlarımız için önemli bir potansiyel ve insan kaynağını teşkil etmektedir. Bu gerçek doğrultusunda Hizmet İhracatçıları Birliğimiz (HİB) uluslararası öğrencilerimizle ihracatçı iş insanlarımızı buluşturmayı sağlayacak “Firma & Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi” başlatmıştır.
 
Bu proje doğrultusunda, üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilerden kendi ülkelerinde iş yapan Türk ihracatçıları ile henüz öğrenci iken tanışıp önce staj statüsünde ilgili firmada pratik yapmayı ve mezuniyetini müteakip de ilgili firmada gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde çalışma arzusunda olup, bu çerçevede görüşmelere katılmak isteyen öğrnciler “Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu”nu doldurarak başvuru yapabilirler.
 
Ayrıca yine ilgili projemiz kapsamında uluslararası öğrenciler ile gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak isteyen firmalar "Firma Başvuru Formu"nu doldurarak projede yer alabilirler.