Sağlık Vizesi Başvuruları Başladı!

21 Aralık 2021Sayın Üyemiz,

Sağlık turizminin geliştirilmesini teminen, yurt dışından gelecek hastalara vize kolaylığı sağlamak amacıyla; Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının imzaladığı Protokol ile yürürlüğe giren ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından işleme alınan Sağlık Vizesi başvuruları başlamıştır.

Sağlık vizesi için başvuruda bulunmak isteyen sağlık kuruluşlarımızın; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyeliği, uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane/tıp merkezi/klinik ruhsatı sahibi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarımızın, sağlık vizesi başvurularını gerçekleştirmeden önce HİB sağlık vizesi sayfası üzerinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. Ön Kayıt Başvuru Dilekçesi (.pdf) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinden başvuru dilekçesine ulaşabilirsiniz.  
 2. Taahhütname (kaşe ve imzalı) (.pdf) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinden taahhütnameye ulaşabilirsiniz.
 3. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi (.pdf)
 4. Sağlık kuruluşuna ait güncel imza sirküleri (.pdf)
 5. Hastane/Tıp Merkezi/Klinik Ruhsatı (.pdf)
 6. Sağlık kuruluşu adına sisteme giriş yapan firma yetkilisine ait işe giriş belgesi ve geçmişe dönük son 3 aylık SGK dökümü (.pdf)
 
Ön kayıt aşamasından sonra, her hasta ve refakatçi için yapılacak olan sağlık vizesi başvurusunda, sağlık kuruluşu tarafından sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 1. Sağlık Vizesi Başvuru Dilekçesi (.pdf veya .jpeg) https://uyeler.hib.org.tr/vize web sayfası üzerinde yer alan 'belge yükleme' ekranından ulaşabilirsiniz.
 2. Biyometrik fotoğraf (.pdf) Hastanın ve refakatçinin dijital ortamda taranmış biyometrik fotoğrafları
 3. Hastane tarafından verilen ve tedavinin gerekliliğini belirten resmi belge (.jpeg veya .pdf)
 4. Uçak bilet rezervasyonu (.jpeg veya .pdf)
 5. Otel rezervasyonu (.jpeg veya .pdf) Hastanın tedavisi süresince hastanede kalması durumunda; konaklama hizmetinin hastane tarafından sağlanacağına ilişkin sağlık kuruluşunun antetli kağıdı üzerine hazırlanmış belge kabul edilecektir.
 6. Tedavi masraflarını karşılayabileceğine dair gelir durumunu gösteren belge (.jpeg veya .pdf)
 7. Pasaport ön ve arka yüzlerinin renkli ve okunaklı olarak taranmış görüntüleri (.jpeg veya .pdf)
 8. Tedavi tamamlandıktan sonra sisteme yüklenmesi gereken Epikriz Raporu Hastanın tedavisi bittikten sonra koyulan teşhis ve tedavi sürecini gösteren resmi doktor raporu
 9. Hastaya ait zorunlu sağlık veya seyahat sigortasını gösterir belge
 10. Türkiye’de bulunan sağlık kuruluşuna tedavi ücretinin yatırıldığını gösteren dekont


** Sağlık vizesi ile ilgili taahhütnamede ve uygulamada daha önce getirilen kota kaldırılmış olup, hali hazırda imzalanmış olan taahhütnamelerdeki kota şartı uygulanmayacaktır. 
 
Sağlık vizesi uygulaması ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususların belirtildiği bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.