Lojistik Sektörü Ortak Akıl Toplantısı

15 Aralık 2021Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri sektörüne yönelik Ortak Akıl Toplantısı, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Sn. Emre Orhan ÖZTELLİ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet Sektör Konsey Başkanı Sn. Ahmet AKBALIK, HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komite Başkanı Sn. Şahap ÇAK, HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Sn. Salih Zeki ÇAKIR, Lojistik ve Taşımacılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Sn. Yusuf KARAKAŞ, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Sn. Fatih ÖZER ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Hizmet Sektör Konsey Başkanı Sn. Ahmet AKBALIK, HİB bünyesindeki eğitim hizmetleri, eğlence ve kültür hizmetleri, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, turizm ve seyahat ile ilgili hizmetler, liman işletmeciliği ve yer hizmetleri, yazılım ve bilişim hizmetleri, yolcu taşımacılığı hizmetleri, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri, diğer iş hizmetleri sektörlerinin detaylı bir şekilde analizlerini yaptırdıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü, “Yaklaşık 1 yıldır çok detaylı bir araştırma üzerinde çalışıyoruz. Bu araştırma sayesinde tüm sektörlerimizin mevcut pozisyonlarını, rakiplerimizin stratejilerini, hedef pazarlarımızı ve nasıl konumlandırma yapmamız gerektiği gibi sonuçlara ulaşacağız. Bu sayede sektörlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tespit edip ortak bir amaç doğrultusunda yol haritası çizeceğiz.”
Lojistik sektörünün Türkiye’nin artan mal ihracatına kaldıraç etkisi yapacağının altının çizen Başkan Akbalık, “Artık bir ürünü sadece üretmeniz ve satmanız yeterli değil, bu süreci iyi bir lojistikle de entegre ettiğiniz zaman bir değer oluşturuyorsunuz, rekabetçilik gücünüzü artırıyorsunuz. Hedefimiz bizim için stratejik bir öneme sahip olan lojistik sektörünün önündeki engelleri kaldırarak sektörün güçlenmesini sağlamak ve bu sayede hem hizmet ihracatını artırmak hem de mal ihracatına pozitif katkı sağlamak” dedi.

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri sektörünün turizmden sonra en fazla döviz kazandırıcı hizmet olduğunu, üstelik Türk ihraç ürünlerini de alıcılara ulaştıran sektör olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, “Artan ticaret hacmi doğrultusunda büyüyen sektörün karşılaştığı problemleri çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gümrük kapılarının kapasite artışı sektörün artış hızının gerisinde kaldı. Bu dar boğazların sektöre yaşattığı sıkıntıların farkındayız” dedi. Lojistik sektörünün değişen konjonktür doğrultusunda farklı ülkelerde anlık problemlerle karşı karşıya kalmasının yarattığı problemleri ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirten Öztelli, ayrıca AB Yeşil Mutabakatının getirebileceği ek maliyetleri de belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın sektöre yönelik destekleyici çalışmalarını da anlatan Genel Müdür Emre Öztelli, “Sektör daha önce birçok ihracat desteğinden faydalanamıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırıyor, sektörün ihtiyaçlarına yönelik özel teşvik mekanizmaları üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca daha önce kurulan lojistik merkezlerinin yapısını da güncelleyerek sadece bir bina değil lojistik sürecinin tamamını destekleyecek bir modele dönüştüreceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan HİB Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Başkanı Şahap Çak, “Pandemi dönemi sektörün, hem temel ihtiyaçlar hem de ihracat için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben sektörü nefese benzetiyorum, yokluğunda kıymeti anlaşılıyor” dedi. Artan döviz kurları nedeniyle başta harcırahlar olmak üzere birçok kalemde ciddi maliyet artışlarıyla karşılaştıklarını söyleyen Şahap Çak, “Bugüne kadar ihracatçı statüsünde görülmüyorduk ve birçok ihracat desteğinden faydalanamıyorduk. Hizmet İhracatçıları Birliğin kurulması ve sektörün ihracata katkısının gözler önüne serilmesi bizler için çok sevindirici” şeklinde konuştu.

İhracatçıların yerli firmaları tercih etmesi gerektiğini söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Mal ihraç ederken hizmet ithal etmeyelim. Kendi firmalarımızı rekabetçi yapamazsak dışa bağımlılığımızı azaltamayız” dedi. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracatın büyük kısmının kara yolu üzerinden yapıldığını belirten Başkan Nuhoğlu şöyle konuştu, “Tırlar kapılarda 4 gün kontak açık beklerken yeşil dönüşümü konuşmak anlamını yitiriyor. AB’nin öncelikle bu süreci hızlandıracak yatırımlar yapması gerekli.”

2018 yılında kurulan HİB’in kısa sürede 2 binden fazla üyeye ulaştığını belirten HİB Genel Sekreteri Fatih Özer, “Bakanlık bünyesinde sadece hizmet sektörü için oluşturulan Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ve bu yapının destekleri hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak. Bizler de yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda, sektörlerin beklentileri, ihtiyaçları ve yaşadığı sorunları sizlerle yapacağımız görüşmeler ile belirleyecek ve her bir sektörümüzün ihracatını, ihracatçı sayısını ve yarattıkları katma değeri artırmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

MK Novo’nun sektör raporu sunumu sonrasında katılımcılar Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü’nün sektöre yönelik planlanan destekleri hakkında bilgi aldı. Sektör temsilcileri ayrıca sektörün yaşadığı sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde istişare ettiler.