Yazılım ve Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında dördüncü eğitim faaliyeti tamamlandı!

16 Aralık 2021Yazılım ve Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında “Finansman Kaynakları / Destek Programları / Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına Başvuru ve Yürütme Süreçleri”  konulu eğitim faaliyeti tamamlandı!

T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Birliğimiz organizatörlüğünde yürütülen Yazılım - Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında, küme üyesi firmalarımıza verilen eğitimler serisinin dördüncüsü “Finansman Kaynakları / Destek Programları / Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik Destek Programlarına Başvuru ve Yürütme Süreçleri”   eğitimi 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.
 
Küme üyesi firmalardan temsilcilerin katıldığı ve 2 gün süren eğitimde; TÜBİTAK, TEYDEB Projeleri, Destek Türleri, başvuru ön koşulları, başvuru süreçleri, değerlendirme süreçleri, kabul sonrası raporlama süreçleri, Avrupa Birliği Projeleri (Eureka, Eurostars, Horizon 2020), Kosgeb, Ar-Ge İnovasyon, Ür-Ge Destekleri, Ticaret Bakanlığı Döviz Kazandırıcı Hizmet Bilişim Destekleri ( Ar-Ge Dahil), Ar-Ge Merkezi Destekleri, Teknopark Destekleri anlatıldı.
 
Yazılım Bilişim Kümelenmesi Hiser projesi kapsamında düzenlenen eğitimler devam edecek.