2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapıldı

15 Aralık 2021Sayın Üyemiz,
2015/8 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’de birtakım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır.

İlgili Genelge'ye Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati-icerik/uygulama-usul-ve-esaslari-genelgesi-10-12-2021-tarihi-itibariyle-yururluge-giren linkinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Genelge Değişiklik Tablosu