Yazılım ve Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında üçüncü eğitim faaliyeti tamamlandı!

09 Aralık 2021Yazılım ve Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında düzenlen “Pazarlama Stratejileri, Yeni Nesil Dijital Pazarlama Eğitimleri, SaaS Marketing ve Çağdaş Pazarlama Modelleri”  konulu eğitim faaliyeti tamamlandı!
 
T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile Birliğimiz organizatörlüğünde yürütülen Yazılım - Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında, küme üyesi firmalarımıza verilen eğitimler serisinin  üçüncüsü “Pazarlama Stratejileri, Yeni Nesil Dijital Pazarlama Eğitimleri, SaaS Marketing ve Çağdaş Pazarlama Modelleri” eğitimi 7-9 Aralık 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.
 
Küme üyesi 16 firmadan temsilcilerin katıldığı ve 2 gün süren eğitimde; pazarlama stratejileri, işletmelerin yapacağı çevre analizine yönelik içerik bilgisi, swot durum analizi, rekabet stratejileri, büyüme stratejileri ile pazarlama karması; ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma kavramları, pazarlama stratejileri, dijital pazarlama kavramları, sosyal medya pazarlama stratejileri, Saas Marketing; hizmet pazarlaması / mülksüzleşme - kiralama kavramları ile pazarlamanın içerisinde yer alan çağdaş pazarlama kavramları - post-modern - yeniden pazarlama - viral pazarlama – wom - jenerik ürün - veri tabanlı pazarlama gibi birçok kavrama örneklerle yer verilmiştir.
 
Yazılım Bilişim Kümelenmesi Hiser projesi kapsamında düzenlenen eğitimler devam edecek!