'Sağlık Sektöründe Satış Teknikleri’ ve ‘Sağlık Sektöründe Satış Yönetimi ve Liderlik' Eğitimleri

18 Kasım 2021Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen Sağlık Turizmi HİSER Projesi kapsamında, küme üyesi firmalarımızın katılım gösterdikleri; ‘Sağlık Sektöründe Satış Teknikleri’ ve ‘Sağlık Sektöründe Satış Yönetimi ve Liderlik’ başlıklarındaki eğitimler 11-12 Kasım ve 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Kapsamlı ve interaktif modüllerle gerçekleştirilen eğitimlerde; hizmet sektöründe satış ve yeni satış teknikleri, müşteri davranışlarındaki değişimler, müşterilerin beklentileri ve doğru liderlik için gerekli unsurların neler olduğu gibi konulara değinildi.