Yazılım ve Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi Kapsamında İlk Eğitim Gerçekleştirildi

18 Kasım 2021
Birliğimiz tarafından yürütülen Yazılım - Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında küme üyesi firmalarımıza, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile verilen eğitimler serisinin ilki olan “Pazar Tahmini, Pazar Analizi, Pazar Araştırmalarında Uluslararası Veri Tabanları Kullanımı, Ticari İstihbarat ve Global Goto Market Stratejileri”  17 - 18 Kasım 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.


Eğitimde; kurum stratejileri ve hedef pazar ilişkisi, dünya ve Türkiye'de sektör analizleri, hedef pazar seçim metodolojisi, hedef pazar analizi ve stratejilerinin belirlenmesi, hedef pazar seçim kriterleri ve sektöre yönelik hedef ülke araştırması konuları, 2 gün süren eğitimde adım adım incelendi. Yazılım - Bilişim Kümelenmesi HİSER Projesi kapsamında eğitimler düzenlenmeye devam edecek.