Hizmet İhracatı Şampiyonları Başvuru tarihi uzatıldı

18 Eylül 2021Sayın Üyemiz,
 
 
Sürdürülebilir büyümenin lokomotif gücü olan hizmet sektörümüz, yarattığı katma değer ve istihdam olanakları ile ülkemiz ekonomisine değerli katkısını devam ettirirken, bu katkıyı sağlayan siz değerli Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyelerimizi başarılarından dolayı onurlandırmak gayesiyle gerçekleştirdiğimiz 2020 yılı “Hizmet İhracatı Şampiyonları” başvuruları alınmaya başlandı.
 
Birliğimiz üyesi hizmet ihracatçısı firma ve kuruluşların katılabileceği sıralamada, Yeminli Mali Müşavir onaylı belge ile ihracat beyan usulüne göre yürütülecek olan başvuru ve değerlendirme süreci sonrasında; hizmet sektörlerinde 2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren firma ve kuruluşlar sıralanarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
 
Aşağıda yer alan kategorilerde başvurular alınacaktır:
 

 • Bakım ve Onarım Hizmetleri,
 • Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri,
 • Eğitim Hizmetleri,
 • Filmcilik, Eğlence ve Diğer Kültür Hizmetleri,
 • Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler,
 • Gastronomi Hizmetleri,
 • İnşaat, Taahhüt ve Müteahhitlik Hizmetleri,
 • Liman İşletmeciliği Hizmetleri,
 • Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler,
 • Sağlık Hizmetleri,
 • Seyahat Acenteliği Hizmetleri,
 • Telekomünikasyon Hizmetleri,
 • Teknik Müşavirlik ve Kontrolörlük Hizmetleri,
 • Turizm ve Konaklama Hizmetleri,
 • Yazılım ve Bilişim Hizmetleri,
 • Yer Hizmetleri,
 • Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri,
 • Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri

 
Bahse konu etkinlik kapsamında başvurular aşağıda linki verilen başvuru formunun doldurulmasını müteakip Hizmet İhracatını Tevsik Eden Yeminli Mali Müşavirlik Yazısı ile Yeminli Mali Müşavirlik Faaliyet Belgesi'nin ıslak imzalı ve mühürlü olarak, kurum imza sirkülerinin ise bir suretinin Birliğimize aşağıdaki adres bilgileri ile -mutlaka İMMİB Evrak Kayıt-HİB Ödülleri Başvurusu şeklinde belirtilerek- kargo, posta veya elden en geç 30 Eylül 2021 saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 

Gönderim Adresi: Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 34197 Bahçelievler/İSTANBUL

Başvuru formu: 
Başvuru Formuna Erişim