Uygulama Usul ve Esaslarda Değişiklik hk.

24 Şubat 2022
Sayın Üyemiz,
 
TİM'den iletilen bir yazıda, “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar”ın güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 22/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellendiği bildirilmiştir.