2015/8 Sayılı Karar- Genelge Değişikliği hk.

06 Ocak 2022
Sayın Üyemiz,

2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Genelge’nin son haline Ticaret Bakanlığı web sitesinde yer alan https://bit.ly/3eXVCP2 linkinden ulaşabilirsiniz.


Bilgilerinizi rica ederiz.