İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi Aidatları Hakkında

28 Aralık 2021Sayın Üyemiz,

Hizmet İhracatçıları Birliği üyelerinden 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi aidat bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Hizmet
İhracatçılarından İGE A.Ş.’nin
sermayesine
eklenmek üzere tahsil edilecek aidat
Ciro miktarı Aidat Miktarı
0–9,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 0,25 katı
10–29,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 0,5 katı
30–59,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 1 katı
60–99,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katı
100-499,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 2 katı
500-999,99 milyon ₺ Aylık asgari ücretin brüt tutarının 3 katı
1 milyar ₺ ve üzeri Aylık asgari ücretin brüt tutarının 4 katı