2015/8 Sayılı Karar- Genelge Değişikliği hk.

25 Kasım 2021
Sayın Üyemiz,
 
 
2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge'de birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiş olup söz konusu Genelge’de yapılan değişiklikleri içeren tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Anılan Genelge’nin güncel metnine, aşağıdaki linkte yer alan Ticaret Bakanlığı internet sayfasından 
ulaşabilmektedir.
 
https://bit.ly/3r5Ai1i

Bilgilerinizi rica ederiz.