Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Macaristan Hakkında

13 Eylül 2022
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden, T.C. Ticaret Bakanlığına atıfla alınan yazıda dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, yazıda devamla 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 14.00'da Macaristan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Otomotiv ve Mobilya" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bahse konu programa Macaristan'da iş yapmakta olan firma temsilcilerimiz ile ilgili İhracatçı Birliği yönetim kurulunda görev alan iş insanlarımız konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacaktır.
 
İş dünyamızın, Ticaret Müşavirlerimizin ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sektörel e-sohbet toplantısına dair detayları içeren duyuru metni aşağıda iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
EK: Duyuru Metni