Personel Alımı Sözlü Mülakat Sonuçları

17 Ağustos 2022

HİZMET İHRACATÇI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU

9 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Kazanan Asil adaylarımızın göreve başlaması için, ikametgahlarına gönderilecek yazılı resmi bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde aşağıda istenen belgeler ile Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

  1. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı/ TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı 
  2. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına gösterir rapor ve Akciğer Grafisi.
  3. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı(e-devlet üzerinde)
  4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
  5. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı(e-devlet üzerinde)
  6. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) noter onaylı sureti.
  7. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.
  8. Yerleşim Yeri Adres Beyanı(e-devlet üzerinde).
  9. Varsa daha önceki kurum/kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi
  10. Varsa SGK Hizmet Dökümü