Mikro-KOBİ'ler Günü/Small Business Champions Yarışması Hakkında

27 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden 
Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıya atfen alınan yazıda, Mikro-KOBİ'ler Gayriresmi Çalışma Grubu Koordinatörü Uruguay Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jose Luis Cancela'dan alınan bir mesaj ile 27 Haziran 2022 tarihinde Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ve Uluslararası Ticaret Odası (ICC) işbirliğinde düzenlenen "MSMEs Day" etkinliği çerçevesinde "Small Business Champions" yarışmasının ilan edildiğinin iletildiği ifade edilmekte; yarışmayla küçük işletmelerin desteklenmesi ve küresel ticarette görünürlüklerinin artırılmasının amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, bu yıl tema olarak iklim değişikliği konusunun belirlendiği, yarışmayla Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında ekonomilerin düşük karbonlu yapıya kavuşturulmasında rol oynayabilmelerini teminen, küçük işletmelerin karbon ayak izlerinin küçültülmesine, sürdürülebilir ve yenilikçi uygulamalardan yararlanmalarına olanak sağlayan projelerin değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu yarışma ilanına başvuruların 29 Temmuz 2022 tarihine kadar strateji@tim.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 

EK: Small Business Champions