TİM-TEB Girişim Evi 2. Dönem Başvuruları Hakkında

25 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,
           
Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve girişimcilik çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisinin, 2015 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası ortaklığıyla yürütülen TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, 2021 yılı ilk yarısında İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin’de TİM-TEB Girişim Evi, Trabzon ve Erzurum’da TİM Girişim Evi olarak 9 farklı ilde muhtelif çalışmalara devam ettiği ve bugüne kadar 1.600’ü aşkın teknoloji odaklı girişimciye destek verdiği ifade edilmektedir.
 
Aynı yazıda devamla, 2022 yılı ilk yarı döneminde, Speed Mentoring, S2C (Start Up to Corporate) ve Video Konferans Buluşmaları düzenlenmeye devam edildiği ve Speed Mentoring Programı kapsamında, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin, girişimciler ile bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği kısa görüşme serilerine 27 Haziran – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 75 girişimcinin katıldığı, toplam 25 mentör, girişimcilerle kısa sürede satışa/iş birliğine dönmesi muhtemel 160’u aşkın ayrı B2B görüşmenin gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Yıl boyunca dijital pazarlama ve tanıtım çalışmaları kapsamında, girişimcilerin ürünlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarından, ilgili tüm basılı yayın, rapor ve bültenlerden yoğun bir şekilde duyurulmuş olduğu ve ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, İhracatçı Birlikleri ve Teknokentler iş birliğinde, 2022 yılının ilk 6 aylık diliminde toplam 4 eğitim programı düzenlendiği ve girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin yanında, iş birliklerinin artırılması adına TİM Sektörler Konseyi Toplantılarında girişimcilerimizin tanıtımlarına devam edildiği de eklenmiştir.
 
Bu çerçevede, yazıda, 2022 yılı 2. Döneminde de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri ile Erzurum ve Trabzon TİM Girişim Evleri olmak üzere 9 ilde teknolojik odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli desteklerin verilmeye devam edilecek olduğu, 2022 2.Dönem Start Up ve Level Up Program başvurularının alınmaya başlandığı bildirilmiştir. Verilen desteklere ek olarak, S2C Programları ile 2022 yılının 2. yıl yarı döneminde sektör dikeyinde kurum ve kuruluşlara ile teknoloji firmalarının bir araya gelmesinin sağlanacağı ve potansiyel iş birliği çalışmalarına zemin hazırlanacağı, ayrıca, teknoloji girişimlerinin doğru finansmanları erişimlerini kolaylaştırmak adına ulusal ve uluslararası yatırımcıların yer alacağı 2 farklı Demo Day etkinliğinin düzenleneceği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunulur. 
 
EK:
Duyuru