Fas'ta Kamu İhalelerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine Yönelik Kararnamenin Yayımlanması Hakkında

25 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden, T.C. Ticaret Bakanlığı Rabat Ticaret Müşavirliğine atıfla alınan yazıda, 30 Haziran 2022 tarih ve 7104 sayılı Resmî Gazetede kamu ihale usulleri ve mali garantilerin kaydileştirilmesine ilişkin Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığının 14 Aralık 2021 tarih ve 1982.21 sayılı kararnamesinin yayımlandığı ve söz konusu kararname ile yüklenicilerin ve tedarikçilerin elektronik veri tabanının kullanımı, başvuruların elektronik olarak sunulması ve çekilmesine ilişkin hüküm ve koşulların yanı sıra elektronik açık artırmalara erişim koşullarını da belirlediği ifade edilmiştir.

 
Yazıda devamla, bahsi geçen işlemlerin, kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebilecekleri ulusal bir kamu alımları portalı üzerinden gerçekleştirileceği, Portalın, ihale sahibinin proje dosyasını danışma kuruluna sunma, gözlemlerini not alma ve adaylara yönelik dosya, belgeler, ek bilgi ve göstergeler sağlamasına olanak tanıdığı belirtilmiştir.
 
Ayrıca, Portalın geçici teminat işlemlerinin yaptırılması, belgelerin elektronik olarak imzalanması, başvuruların değerlendirilmesi, ihale zarf açma oturumu sonuçlarının açıklanması, ihaleyi kazanan ve başvuruları reddedilen adaylara bilgi verilmesi için imkân sağladığı belirtilmiştir. Kararnamenin bazı belirli hükümlerinin yürürlüğe girişi Kararnamenin Resmî Gazetede yayınlanmasından on gün sonra (10 Temmuz 2022 tarihinden itibaren) başlayacaktır. Değeri 5 Milyon Dirhemi aşan kamu ihalelerine ilişkin hükümler 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup değeri 2 Milyon Dirhemi aşan ihalelerin hükümleri ise 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kararname 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren bütünüyle geçerli olacaktır.                                   

Bilgilerinize sunulur.