Asya-Pasifik İş Forumu Hakkında

06 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden, T.C. Ticaret Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı’na atfıyla alınan yazıda "Towards an Asia-Pacific Green Deal for Business" temalı Asya-Pasifik İş Forumu’nun 26 Ağustos 2022 tarihinde Bangkok'taki BM merkezinde fiziki katılımla düzenleneceği ve Forum'a ilişkin olarak "https://unescap.org/apbf" internet bağlantısı üzerinden bilgi temin 
edilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

EK: Program Duyurusu ve Takvimi