Verimlilik Proje Ödülleri Hakkında

01 Temmuz 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atıfla alınan yazıda ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik, sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği ifade edilmektedir.

 
Anılan yazıda, 2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı; işletmeler ve kamu kurumlarının, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yaparak ve ilgili formları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurarak başvuru yapabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 


EK: Verimlilik Proje Ödülleri Afişi