TİM Odaklı İnosuit Programı Eylül 2022 Dönemi hk.

17 Haziran 2022
Sayın Üyemiz,

TİM'den alınan bir yazıda, Meclislerince 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının; ülkemizin ihracat 
gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği, bu kapsamda, ülkemizde “inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edildiği iletilmiştir.
Yazıda devamla, TİM İnoSuit Programı’nın yapısının 2021 yılında firmaların ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesi kriterleri baz alınarak İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan “Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı ifade edilmiştir. Odaklı İnoSuit Programı ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25’ten %50’ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, 1 Eylül 2022 tarihinde dördüncü döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı’nın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 30 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir.

Programa firma başvuruları https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linki üzerinden, mentor başvuruları ise https://tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.


EKLER:
1. TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu
2. TİM Odaklı İnoSuit Programı Tanıtım Filmi:
https://www.youtube.com/watch?v=ajDIyObNUjA&t=15s