BOSNA HERSEK YATIRIM PROJELERİ HAKKINDA

15 Haziran 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden T.C. Ticaret Bakanlığına atıfla alınan yazıda,  Bosna Hersek'te yerleşik Polimac d.o.o. isimli danışmanlık şirketi yetkilisi tarafından Saraybosna Ticaret Müşavirliğine bir ziyaret gerçekleştirildiği ve örnekleri ekte gönderilen başta enerji olmak üzere potansiyel yatırım 
projelerine ilişkin bilgileri Saraybosna Ticaret Müşavirliği ile paylaştığı ifade edilmiştir.

Anılan şirket yetkilisinin, mezkûr projelerin çoğunun fikir aşamasında olduğundan bahisle, bu 
projeleri geliştirmek üzere Bosna Hersek'e gelebilecek ülkemiz girişimcilerinin kendi şirketi ile işbirliği yapabileceklerini şifahen ifade ettiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.


EK: Projeler