Sözleşmeli Personel Alımı hk.

21 Temmuz 2022

1-  Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi HİSER Proje Personeli kadrosu için 2 (iki), Özel Hizmet Sözleşmeli Proje Personeli kadrosu için 5 (beş) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 7 (yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.
 

2-  Sınava Katılma Genel Şartları

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.
 
a)  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.
c) 18 yaşını bitirmiş olmak,
d) Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
e)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
g)  Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
h) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
i)  Tercihen 35 yaşını doldurmamış olmak,
j)  Sigara kullanmayan adaylar tercih sebebidir.
 
 
 
 
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMELİ HİSER PROJE PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

a)  Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
b)  En az 2 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak.
c)  2021 ve 2022 ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)
d)  Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
e)  Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
* Hizmet Sektöründe (Sağlık Turizmi Hizmetleri veya Yazılım ve Bilişim Hizmetleri HİSER/Ur-Ge Projelerinde) proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak tercih sebebidir.
 
 

 
UNVAN
 
FALÜKTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
 
Belirli Süreli Hizmet Sözleşmeli
HİSER Proje Personeli
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Matematik, İstatistik ve Ekonometri bölümleri  
 
4 YIL
 
 
2

 
 
 
 

ÖZEL HİZMET SÖZLEŞMELİ PROJE PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

a)     Sınava katılma genel şartlarını sağlamak.
b)    En az 4 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olmak.

 
UNVAN
 
FALÜKTE/BÖLÜM
ÖĞRENİM
SÜRESİ
ALINACAK
PERSONEL
SAYISI
 
Özel Hizmet Sözleşmeli
Proje Personeli
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İletişim fakülteleri ile diğer dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Matematik, İstatistik ve Ekonometri bölümleri  
 
4 YIL
 
 
5

 
3-  Başvuruda İstenen Belgeler*
a) Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,
b) YDS Sınav Sonuç Belgesi, (HİSER Proje Personeli)
c)  Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü
d) Güncel Özgeçmiş (CV)
e)  Adli Sicil Kaydı
f)  Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
*E-devlet sistemi üzerinden temin edilen barkodlu belgeler kabul edilmektedir.

 

4-  Başvuru Adresi

Başvurular 3’üncü maddede belirtilen, istenen belgeler ile birlikte; ik@hib.org.tr  e-posta adresine 01/08/2022 Pazartesi günü 17.30’a kadar yapılacaktır.5-  Sözlü Sınav
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ADRES İLETİŞİM
YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ
A-BLOK KAT:1 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
0(212) 454 01 00
 
ik@hib.org.tr