Avrupa Komisyonu TYP Çağrısı Hakkında

07 Haziran 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Dışişleri Bakanlığına atıfla alınan yazıları konusu, Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 2021-2027 yıllarını sair üçüncü döneminde, Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklık içerisinde olduğu ülkelerdeki yatırım projeleri için Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu Artı (EFSD+) kapsamında garanti desteği sağlayabileceği, EFSD+ mekanizmasından faydalanabilmenin ön koşulu doğrultusunda, Avrupa Komisyonu tarafından C(2022)1895 sayılı Kararla Türkiye Yatırım Platformunun (TYP) oluşturulduğu belirtilmektedir.

 
Anılan yazının devamında, IPA III döneminde ülkemizde kamu sektörü, belediyeler ve özel sektörün faydalanıcısı olacağı TYP’nin, söz konusu sektörlerde Uluslararası Finans Kuruluşlarıyla (IFI) yürütülen yatırım projelerine AB’nin garantilerle taraf olacağı bir mekanizma olduğu ifade edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından Nisan ayı içerisinde AB'ye akredite tüm IFl'lar nezdinde TYP mekanizmasının ilk çağrısı yapılmış olup, IFI'ların söz konusu cağrıya yönelik oluşturacakları proje portföylerini en geç 12 Temmuz 2022 tarihinde Komisyon'a iletmeleri beklenmektedir. Bu minvalde özel sektör kuruluşlarının IFI’larla birlikte oluşturacakları proje portföylerine dair akredite IFI’larla irtibatta olmaları önem arz etmektedir.

Söz konusu çağrı Avrupa Komisyonu tarafından açılan “TYP Yatırım Pencereleri”; Bağlantısallık: Enerji, Ulaştırma ve Dijitalleşme, MSME Finansmanı: Kapsayıcı ve Yeşil Büyüme, İstihdam, Sürdürülebilir Tarım, Biyoçeşitlilik, Ormanlar, Su ve Doğal Sermaye, Sürdürülebilir Şehirler, Sürdürülebilir Finans, İnsani Gelişim’dir.

 
Avrupa Komisyonu tarafından iletilen EFSD+ Stratejik Yönelimler (2021-2027) Belgesi Ek-1'de ve söz konusu alt TYP Yatırım Penceresi’ne dair detaylar Ek-2'de bilgilerinize sunulmaktadır. Yatırım Pencereleri bazında yer alan tahsisatlar endikatif olup tahsisat olmaması proje yapılamayacağı anlamına gelmemektedir.