BMGK Komitesi Bildirimi Hakkında

07 Haziran 2022
Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden, T.C. Ticaret Bakanlığına atıfla iletilen bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen ve ülkelere DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin malvarlığı dondurulması, silah ambargosu ve seyahat yasağı yaptırımları uygulanması yükümlülüğü 
getiren listeye ilişkin BMGK Komitesi bildirimi iletilmiştir. 
Yazıda devamla, DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin yaptırım listesinin tümüne
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunulur. 

EK: Bildirim