Turizm ve Seyahat ile İlgili HizmetlerTurizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler

Türkiye’nin küresel ölçekte en rekabetçi olduğu sektörlerden biri olan Turizm sektörü, ülkemiz hizmet ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir.

Hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yeri olan sektörün hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu/özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Turizm ve Seyahat ile ilgili Hizmetler Sektörü Komitesi;
-Türk Turizm sektörünü dünyaya tanıtmak ve pazar payımızı arttırmayı,
-Hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı,
-İhracat potansiyelini arttırmayı ve
-Küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmeyi hedeflemekte olup bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.