Turizm ve Seyahat ile İlgili HizmetlerTurizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler

Türkiye’nin küresel ölçekte en rekabetçi olduğu sektörlerden biri olan Turizm sektörü, ülkemiz hizmet ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştirmektedir.

Hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yeri olan sektörün hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu/özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Turizm ve Seyahat ile ilgili Hizmetler Sektörü Komitesi;
-Türk Turizm sektörünü dünyaya tanıtmak ve pazar payımızı arttırmayı,
-Hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı,
-İhracat potansiyelini arttırmayı ve
-Küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmeyi hedeflemekte olup bu hedefler doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler Komitesi
Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.
Ahmet AKBALIK
Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş.
Ayhan Akan BEKTAŞ
Yaşıklar Turizm Tekstil ve Ticaret Ltd.Şti
Akbulut YAŞIK
Ayset Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş.
Yusuf HACISÜLEYMAN
Aygün Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Temel AYGÜN
Passo Turizm Seyahat Taşımacılık Ticaret Ltd.Şti.
Hamit KUK
Zafer Taahhüt İnşaat ve Tic. A.Ş.
Erkan YAĞCI
Fez Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Ekrem USTA