Eğlence ve Kültür HizmetleriEğlence ve Kültür Hizmetleri

Ülkemizin Dünya’da tanınmasını ve takdir edilmesini sağlayan, uluslararası arenada ödüller kazandıran ve hizmet ihracatına önemli katkılar sunan Eğlence ve Kültür Hizmetleri Sektörü, sektörde faaliyet gösteren prodüksiyon ve yapım şirketleri, medya kuruluşları, sanat galerileri, reklam ajansları ve uluslararası fuarcılık firmalarından oluşmaktadır.

Hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yer tutan sektörün hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu / özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Eğlence ve Kültür Hizmetleri Sektör Komitesi aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör firmalarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlamaktadır.