Diğer İş HizmetleriDiğer İş Hizmetleri

Her geçen gün değişen ve farklılaşan pazar koşulları ve müşteri tercihlerine paralel olarak hizmet ihracatına konu olan sektörlerin sayısı ve içeriği de farklılaşmaktadır. Bu kapsamda, Birliğimiz bünyesinde yer alan diğer 9 sektörün iştigal alanında yer almayan, ancak ülkemiz hizmet ihracatına önemli katkılar sunan perakende, gastronomi, danışmanlık ve benzeri sektörlerde hizmet ihracatı gerçekleştiren firmalar da Birliğimiz iştigal alanı içindedir.

Hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında katkı sağlayan ilgili sektörlerin hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu / özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Diğer İş Hizmetleri Sektör Komitesi aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör firmalarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlamaktadır.