Eğitim HizmetleriEğitim Hizmetleri

Ülkemiz hizmet ihracatının gelişme ivmesi yüksek sektörlerinden olan, Türkiye’nin hem ekonomisine hem de kültür ihracatına katkı sağlayan Eğitim Hizmetleri Sektörü, sektörde faaliyet gösteren başta vakıf üniversiteleri olmak üzere uluslararası eğitim danışmanlık firmalarından oluşmaktadır.

Hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yer tutan sektörün hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu / özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör kuruluşlarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlamaktadır.
Eğitim Hizmetleri Komitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç.Dr. Mustafa AYDIN
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr.Ali Altuğ BİÇER
Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Necdet KENAR
Altınbaş Üniversitesi
Prof. Dr.  Çağrı ERHAN
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi
Nihat KIRMIZI
İstanbul Medipol Üniversitesi
A. Selim VARDARBAŞ
Kadir Has Üniversitesi
Ebru KOÇ
Koç Üniversitesi
Melissa ABACHE
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ
Sabancı Üniversitesi
Melike Kahraman ÜSTÜN